Jesper Nibe
Kontakta oss

OptiMix QuickChill AutoTemp 56

Kombigryta med isvattenkylning

Volym

Tillgänglig i 80, 100, 150, 200, 250 and 300 l
OptiMix QuickChill AutoTemp 56
600mm tipphöjd

Med en tipphöjd på 600 mm mellan golv och grytans utloppspip kan innehållet i grytan tömas i behållare som står på vagn.

Hängslat lock i rostfritt stål

Gytorna levereras med ett tättslutande rostfritt stållock. Alla grytor med omrörare är som standard försedda med ett praktiskt
inspektionshål med tillhörande lock.
Inspektionshålet används för att tillsätta ingredienser, så som redning, medan omröraren arbetar. Detta är en oumbärlig funktion i de flesta kök.

Inbyggd omrörare

Grytans omrörare sparar krafter och tid, dels för att omrörningen kan ske automatiskt men också för att ökad omrörning underlättar beredning av många rätter.
Med den inbyggda omröraren är det lätt att öppna locket och kontrollera grytans innehåll eller tillsätta ingredienser.
Omrörarfunktionen underlättar inte bara tillagningen av maten utan också rengöringen av grytan eftersom skraporna minskar risken för att maten bränner fast.

Ouppvärmd överdel

Grytans överkant är ouppvärmd och isolerad från ångkammaren.

Detta minskar värmestrålningen vilket sparar energi, samtidigt som risken för brännskador minimeras.
Dessutom gör det här konstruktion att maten inte bränner fast i grytans utloppspip när grytan töms. Sådan fastbränning försämrar kvaliteten och ökar rengöringstiden.

Isvattenkylning

För kylning i grytan kan man använda ångkammarkylning med isvatten från en extern kylanläggning. Vattnet leds genom ångkammaren där det kyler grytans innehåll och sedan går tillbaka till isbanken.
Detta är en enkel och okomplicerad kylmetod.
Vattenförbrukningen är låg och kylningseffekten hög, eftersom typisk vattentemperatur är 0,5˚ C. Eftersom kallvattnet är varmare än 0° C undgås randfrysning. Därför kan omröraren rotera långsamt, vilket är skonsamt för maten.
När kylningen avslutats återställs automatiskt korrekt vattennivå i ånggeneratorn. Dimensioneringen av kylanläggning och isbank beror av grytornas antal och storlek samt förväntad antal kylningar per dag. Dimensioneringen ska därför utföras av sakkunnig personal,
som också kan bedöma om befintlig kylanläggning kan användas och om det är lämpligt att bygga upp is under natten.

Tillval

Utöka dina funktioner

Service

Vid din sida från dag ett

Oavsett var än i världen du befiner dig så har vi din rygg.
Vid din sida från dag ett

Downloads

Andra filer för nedladdning

3D-filer finns på

Kan du inte hitta det dokument, du leder efter?
Vänligen kontakta oss.
Showroom

Upplev innan du köper

Se och prova våra produkter innan du investerar.
Upplev innan du köper
Kombinationsmöjligheter

Ännu fler möjligheter tillsammans med