Jesper Nibe
Kontakt os

MaxiMix QuickChill AutoTemp 56

Gryder med isvandskøling til store mængder

Volumen

Tilgængelig i 400 og 500 l
MaxiMix QuickChill AutoTemp 56
Isvandskøling

For nedkøling i gryden kan man anvende kappekøling med isvand fra eksternt is-bank. Vandet ledes gennem dampkappen, hvor det køler grydens indhold, og tilbage til is-banken. Det er en enkel og ukritisk måde at køle på.

Vandforbruget er lavt og køleeffekten er høj, da isvandets temperatur typisk er 0,5˚C. Da kølevandet ikke er under frysepunktet undgås randfrysning. Derfor kan røreværket rotere langsomt, hvilket skåner maden.

Når kølingen afsluttes, genoprettes automatisk det korrekte vandniveau i dampgeneratoren.

Dimensioneringen af køleanlægget og is-banken er afhængig af antallet og størrelsen på gryderne, samt det forventede antal nedkølinger per dag. Dette skal derfor udføres af et kølefirma, der også kan vurdere om eksisterende køleudstyr kan genanvendes, om der med fordel kan opbygges is om natten.

Uopvarmet overkant

Den øverste kant på gryden er uopvarmet og isoleret fra dampkappen. Herved mindskes varmeudstrålingen og der spares energi, samtidig med at risikoen for forbrændinger på underarmene minimeres.

Yderligere sikrer denne konstruktion at maden ikke brænder på i grydens udløbstud når gryden tømmes, hvilket ville reducere kvaliteten og øge rengøringstiden.

Temperaturstyring via madtemperaturen og varmetrin

I displayet vises den faktiske madtemperatur, men et tastetryk giver adgang til visning og ændring af den ønskede temperatur. Denne indstilles hurtigt og præcist mellem 1-120°C. Varmetilførslen styres automatisk, så den ønskede madtemperatur opnås.

Når varmetilførslen reguleres efter madtemperaturen, sikres det, at den ønskede madtemperatur opnås og opretholdes, samtidig med at brugeren kun behøver tildele gryden et minimum af opmærksomhed.

For at undgå påbrænding og muliggøre skånsom opvarmning kan varmetilførslens intensitet justeres i dynamiske trin fra 1 til 9. Disse trin styrer indergrydens temperatur i forhold til madens temperatur. Ved en lav værdi er opkoget skånsomt, men langsomt.

Ved en høj værdi er det mindre skånsomt, men hurtigt. Dette giver en nem og sikker opvarmning af f.eks. mælkeprodukter.

Integreret røreværk

Røreværket i gryden sparer kræfter og tid, dels fordi omrøring kan foregå automatisk, men også fordi øget omrøring letter tilberedningen af mange retter.

Det integrerede røreværk gør det også muligt at holde grydens låg lukket, hvilket holder på varme og damp i gryden. Dette sparer store mængder energi samtidig med at damp og varme i køkkenet reduceres.

Røreværktøjet er altid let tilgængeligt og man kan åbne låget og kontrollere grydens indhold eller tilføre ingredienser.
Skraber på røreværktøjet reducerer risikoen for, at maden brænder fast og letter dermed også rengøringen.

Hængslet låg i rustfrit stål

Gryderne har et hængslet låg i rustfrit stål. Alle gryder med røreværk er som standard udstyret med et praktisk inspektionshul med tilhørende låg. 

Dette anvendes, når der skal tilsættes ingredienser, mens røreværket kører, f.eks. jævning og er uundværligt i næsten alle køkkener. 

Ekstraudstyr

Udvid dine muligheder

Service

Ved din side fra dag et

Ligegyldigt hvor i verden, du befinder dig, så har vi din ryg.
Ved din side fra dag et

Downloads

Andre filer til download

3D filer er tilgængelige under

Kan du ikke finde det dokument, du leder efter?
Kontakt os gerne.
Showroom

Oplev før du køber

Se og føl vores produkter, før du investerer. Læs om vores showroom
Oplev før du køber
Kombinationsmuligheder

Endnu flere muligheder sammen med