CSR politik

Fokus på miljø og ressourcebesparelser

Vi bestræber os på en konstant reduktion af vores påvirking af miljøet

JØNI A/S har stort fokus på at reducere den miljømæssige belastning i såvel produktion som i anvendelsen af vores produkter.
Vi arbejder målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og lever op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunderne og os selv.

I produktionen anvendes bæredygtig teknologi og alle produkter er fremstillet af ca. 90% genanvendelige materialer.
Der lægges stor vægt på kvalitet og holdbarhed, for at reducere behovet for hyppig udskiftning.
Ligeledes giver sikkerhed for at reservedele er tilgængelige i mange år en lang levetid for produkterne.

Affald sorteres og sendes til genindvinding så færrest mulige ressourcer går til spilde. Alt øvrigt affald bortskaffes på miljørigtig og godkendt vis. 

JØNI A/S arbejder fortsat hen imod en minimal belastning af miljøet, ved gennem produkt- og procesudvikling, yderligere at minimere ressourceforbrug og forurening.

Vi foretager løbende investeringer for at kunne minimere negative påvirkninger af miljøet. For eksempel har vi energibesparende og behovsstyret belysning og bruger dagslys overalt i virksomheden hvor det er muligt.
Klimastyringen i både administration og produktion foregår miljørigtigt, med brug af naturlig ventilation.

 

JØNI A/S vægter arbejdsmiljøet meget højt og investerer i maskiner og værktøj med særlig fokus på at forebygge nedslidning.
Vi søger at forebygge arbejdsskader og ulykker ved at fremme arbejdsmetoder, som mindsker udsættelse for tunge løft, kemikalier, støv og støj.
Dette gælder både i vores egen produktion men også ved anvendelsen af vores produkter, så ressourceforbrug, gentagende bevægelser og rengøring også reduceres.