En verden av gryter

Jøni's produktprogram spenner fra enkle tippgryter med manuell tipp via de tradisjonelle multifunksjonelle grytene til de avanserte grytene med røreverk.

Som eksempler på det brede produktprogrammetkan vi nevne gryter på fire bein, mobile varianter og gryter med 600 mm

tipphøyde og effektiv nedkjøling.

For alle gryter gjelder det samme:

Vi har ikke inngått ompromisser når det gjelder kvalitet, og de forskjellige modellene avspeiler derfor bare forskjeller i funksjonene.

 

 Grytene arbeider med 1 bar damptrykk, noe som gir 120oC. Grytene kan leveres til oppvarming med el eller for tilkobling til eksternt dampanlegg.

 

Alle gryter kan leveres til 3~230 V, 3~400 V, 3~400 V+N og 3~440 V samt andre spenninger på forespørsel.

 
Easy/EasyMix

Easy

EasyMix

Disse modellene er enkle tippgryter med eller uten integrert røreverk. De foretrekkes i kjøkken med et moderat behov for koking og omrøring. 

 
EasyMobile

EasyMobile

Denne gryten på hjul brukes der mobiliteten er viktig for arbeidsgangen i kjøkkenet. 

 

 
Multi/Multimix

Multi

MultiMix

Disse modellene er avanserte tippgryter med eller uten integrert røreverk. De utmerker seg ved mange størrelser, stor fleksibilitet og et omfattende tilbehørsprogram. Grytene foretrekkes i kjøkken med et stort behov for koking og omrøring.

 

 
Opti/Optimix

Opti

OptiMix

Disse modellene forener de avanserte tippgrytenes store funksjonalitet med en perfekt tipphøyde på 600 mm. I tillegg til dette gir OptiMix mulighet for tilkobling til eksternt kjøleanlegg. Grytene foretrekkes i kjøkken med fokus på ergonomi, og der det er et stort behov for koking og omrøring.

 

 
EasyStand

EasyStand

Denne gryten på fire bein foretrekkes der en ønsker enkel installasjon uten store inngrep i gulv.

 

 


Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversikt (pdf)