EasyMobile - Det mobile alternativ

 
 • Mobil gryte på fire hjul
 • Elektrisk tipp
 • Lett å betjene
 • Uoppvarmet topp
 • Rengjøringsvennlig

 • 40-100 liter netto volum

Tilleggsutstyr

 • Spylepistol
 • Tappekran/dreiespjeldventil

 • Siplade
 • Helleplate
 • Målepinne
 • Kokeinnsats
 • Styring AutoTemp 31
 • Vribar lokk
 • Manuell kjøling med vann fra ledningsnettet
 • Tilpasset Power-Management-Systems

 

 
Gryten som kan flyttes etter behov

Modell EasyMobile er en gryte på fire hjul som på grunn av mobiliteten åpner for nye muligheter når det gjelder bruk av tippgryte. Den kan f.eks. brukes som midlertidig ekstra kapasitet, deles av flere kjøkken/ avdelinger eller brukes til transport av tilberedt mat.

 

I kjøkken med begrenset plass kan gryten hentes fra lager til kjøkkenet når behovet oppstår. Derfra kan den flyttes ut til serveringen og etterfølgende

tilbake til kjøkkenet for  rengjøring. Dette sparer plass i kjøkkenet og gjør bruken mer fleksibel, uten at det er inngått kompromisser med grytens funksjonalitet.

 

Gryten fås med nettovolum på 40, 60, 80 og 100 liter og leveres med et lett,  tettsluttende lokk av rustfritt stål som er hengslet på søylen. Som ekstrautstyr kan lokket leveres vribar for enklere rengjøring.

 

Som standard leveres EasyMobile

med styringen AutoTemp 02e, som inneholder elektrisk tipp, trinnløs regulering av energitilførselen med en vribryter samt valdtvannskran for vannpåfylling i gryten.

Vann fylles automatisk i dampgeneratoren og sikrer dermed varmeelementene mot overopphetning slik at uønskede driftstopp unngås.

 

 Som tilleggsutstyr kan gryter leveres med styring AutoTemp 31, som inneholder elektrisk tipp med TiltBack, digital styring og visning av temperatur i innergryten, elektronisk vann-måler, ur med alarmfunksjon og WaterLevelAutomatic. Betjeningen er plassert i et justerbart betjeningspanel på søylen.

 

EasyMobile er montert på et solid

understell, slik at gryten kan flyttes og tippes sikkert. Et kjørehåndtak og svingbare hjul sikrer enkel håndtering av gryten. Gryten leveres bare el-oppvarmet og tilkobling av el og vann skjer på baksiden av søylen.

 

Arbeidshøyden er 950 mm.

 


 

 

 

 

 

 

 

Fire svingbare hjul hvorav 2 med rotasjonsbrems og 2 med retningsbrems.


EasyMobile: Styringer

Brosjyre på EasyMobile (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
433-538 mm WaterLevel Automatic
 
*  
* Bare ved ekstrautstyr AutoTemp 11

 

Symbolforklaring