Easy - Den klassiske tippgryten

 
 • Elektrisk tipp
 • Lett å betjene
 • Uoppvarmet topp
 • Rengjøringsvennlig
 • 40-300 liter nettovolum

Tilleggsutstyr

 • Spylepistol
 • Tappekran/dreiespjeldventil

 • Silplate
 • Helleplate
 • Målepinne
 • Kokeinnsats
 • Gassdemper for lokk
 • Vribar lokk
 • Manuell kjøling med vann

  fra ledningsnettet

 • Styring AutoTemp 31
 • Tilpasset Power-Management-Systems

 

 
Den enkle gryten med elektrisk tipp

Modell Easy er en enkel gryte med elektrisk tipp. Dermed kombineres fordelene ved tippgryten med en bekvem og enkel betjening.

 

Gryten fås med nettovolum på 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 og 300 liter, og med den elektriske tippfunksjonen tømmes gryten raskt og enkelt.

 

Elopvarmede Easy-gryter leveres som standard med styring AutoTemp 02e, som inneholder elektrisk tipp, trinnløs regulering av energitilførselen med en vribryter samt en kaldtvannskran for vannpåfylling i gryten.  

Korrekt vannmengde fylles automatisk i dampgeneratoren, slik at varmelementerne beskyttes mot tørrkoking og unødvendige driftstopp unngås.

 
 

Easy leveres som standard med et lett, tettsluttende lokk av rustfrit stål som er hengslet på søylen med betjeningen. Som ekstrautstyr kan lokket leveres vribar for enklere rengjøring.

 

Flere gryter kan bygges sammen, og betjeningen kan valgfritt plasseres i høyre eller venstre søyle. Modell Easy leveres kun el-oppvarmet og kan bygges sammen med modell EasyMix.

 

 

Som tilleggsutstyr kan gryter også leveres med styring AutoTemp 31, som inneholder elektrisk tipp med TiltBack, digital styring og visning av temperatur i innergryten, elektronisk vannmåler, ur med alarmfunksjon og WaterLevelAutomatic.Betjeningen er plassert i et justerbart betjeningspanel på søylen.

 


Easy: Styringer

Brosjyre på Easy (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversikt (pdf)

 

Max 2,5 kg
 
*
Error codes *
324-447 mm
WaterLevel Automatic*
 
*  
* Bare ved bruk av tilleggsutstyr AutoTemp 11

 

Symbolforklaring