Multi - Bediening

AutoTemp 31

Het display toont normaal de temperatuur binnenin de ketel, maar met een druk op de toets

krijgt de gebruiker toegang tot het display en kan het instelpunt voor de temperatuur worden gewijzigd. De temperatuur kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tussen 1-120°C. Via de grote pijlen wordt de instelling gewijzigd met 10°C, terwijl via de kleine pijlen een nauwkeurigere wijziging van 1°C kan worden doorgevoerd. Het verwarmingsvermogen wordt automatisch geregeld zodanig dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

 

Het besturingsysteem heeft een geïntegreerde waterhoeveelheidmeter en om water in de  etel toe te voegen, moet de gewenste hoeveelheid worden ingevoerd en moet het vulproces

worden gestart. Het vullen wordt automatisch gestopt zodra de vereiste hoeveelheid water is

toegevoegd. De vereiste hoeveelheid kan tot één cijfer achter de komma worden ingesteld.

De resterende hoeveelheid wordt getoond terwijl het water wordt toegevoegd. De gebruiker

kan het vulproces eenvoudig afbreken en de vereiste hoeveelheid bijstellen.

 

Kleine hoeveelheden water worden best handmatig toegevoegd. Er wordt water aan de ketel

toegevoegd wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden, en de toegevoegde hoeveelheid

wordt tot één cijfer achter de komma getoond op het display.

 

In een goedkopere optie wordt de waterhoeveelheidmeter achterwege gelaten en wordt de

toegevoegde hoeveelheid water berekend via een regelbare constante in het ebruikersmenu.

Dit werkt best bij een stabiele waterdruk. Het is ook mogelijk om via het display in minuten

en seconden de tijd in te stellen tijdens dewelke er water moet worden toegevoegd. Het water loopt door een groot mondstuk op de steunkolom, dat zodanig is ontworpen dat

druipen wordt vermeden.

 

De timer-functie stopt de warmtetoevoer en activeert een alarm op een bepaald moment of nadat er een bepaalde tijd is verstreken. De tijd wordt getoond op het display en indien gewenst kan er een zichtbaar of hoorbaar alarm worden geïntegreerd.

 

Het kantelen van de ketel gebeurt via toetsen op het bedieningspaneel en de TiltBack-functie

zorgt ervoor dat de ketel automatisch een beetje zal terugkeren nadat het kantelen is

gestopt. Hiermee wordt het serveren vereenvoudigd en wordt vermeden dat recipiënten

gaan overlopen wanneer ze worden gevuld.

 

WaterLevelAutomatic zorgt ervoor dat het waterpeil in de stoomgenerator van de ketel steeds correct is. Zo wordt vermeden dat het toestel onnodig moet worden stilgelegd of dat

de ketel ‘droog’ gaat koken.

 

Optien: AutoTemp 51

Het display toont normaal de temperatuur binnenin de ketel, maar met een druk op de toets

krijgt de gebruiker toegang tot het display en kan het instelpunt voor de temperatuur worden gewijzigd. De temperatuur kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tussen 1-120°C. Via de grote pijlen wordt de instelling gewijzigd met 10°C, terwijl via de kleine pijlen een nauwkeurigere wijziging van 1°C kan worden doorgevoerd. Het verwarmingsvermogen wordt automatisch geregeld zodanig dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

 

Het besturingsysteem is uitgerust met een kooksonde die kan worden gebruikt om de temperatuur van het voedsel te tonen of beperken. Zo kan de temperatuur van grote  tukken

vlees bijvoorbeeld worden getoond of kan de temperatuur van vloeibare gerechten/water worden beperkt om te vermijden dat ze gaan overkoken. De procedure voor het instellen

en tonen is dezelfde als voor de temperatuur binnenin de ketel. Het besturingsysteem heeft

een geïntegreerde waterhoeveelheidmeter. De ketel wordt gevuld met water door de vereiste

hoeveelheid in te voeren en het vulproces te starten. Het vullen wordt automatisch gestopt

zodra de vereiste hoeveelheid water is toegevoegd. De vereiste hoeveelheid kan tot één cijfer achter de komma worden ingesteld. De resterende hoeveelheid wordt getoond terwijl het water wordt toegevoegd. De gebruiker kan het vulproces eenvoudig afbreken en de vereiste hoeveelheid bijstellen.

 

Kleine hoeveelheden water worden best handmatig toegevoegd. Er wordt water aan de ketel toegevoegd wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden, en de toegevoegde hoeveelheid

wordt tot één cijfer achter de komma getoond op het display. In een goedkopere optie wordt

de waterhoeveelheidmeter achterwege gelaten en wordt de toegevoegde hoeveelheid water

berekend via een regelbare constante in het gebruikersmenu. Dit werkt best bij een stabiele

waterdruk. Het is ook mogelijk om via het display in minuten en seconden de tijd in te stellen tijdens dewelke er water moet worden toegevoegd. Het water loopt door een groot mondstuk op de steunkolom, dat zodanig is ontworpen dat druipen wordt vermeden.

 

Het besturingsysteem is uitgerust met zes programma’s, elk met 10 varianten. De  programma’s voeren elk automatisch een aantal functies uit: aangezien de verwarming, het

gebruik van de kooksonde en het vulproces stuk voor stuk kunnen worden gecontroleerd, wordt het heel wat eenvoudiger om de ketel te gebruiken. Voor elk programma kan de

gebruiker 10 sets waarden opslaan die kunnen worden gebruikt voor verschillende taken.

 

De programma’s omvatten timer-functies, ‘cook-and-hold’ en een uitgestelde start. Er

zijn ook programma’s om bereidingen langzaam op te warmen, op basis van de temperatuur

in de ketel en de kooksonde. De tijd wordt getoond op het display en indien vereist

kan er een extern zichtbaar of hoorbaar alarm worden geïntegreerd.

 

Het kantelen van de ketel gebeurt via toetsen op het bedieningspaneel en de TiltBack-functie

zorgt ervoor dat de ketel automatisch een beetje zal terugkeren nadat het kantelen is

gestopt. Hiermee wordt het serveren vereenvoudigd en wordt vermeden dat recipiënten

gaan overlopen wanneer ze worden gevuld. WaterLevelAutomatic zorgt ervoor dat het

waterpeil in de stoomgenerator van de ketel steeds correct is. Zo wordt vermeden dat het

toestel onnodig moet worden stilgelegd of dat de ketel ‘droog’ gaat koken.

 


Multi: Bediening

Brochure, Multi (pdf)

Opties, ketels (pdf)

Details, ketels (pdf)

Specificaties, ketels (pdf)

Ketel typ, overzicht (pdf) 
  

Max 4 kg  
6x10 programs * *
 
Error codes *  400-525mm
WaterLevel Automatic*  
 
*  
* Enkel met AutoTemp 51 optie

 

Verklaring van de symbolen