OptiMix - styringer

AutoTemp 56

Varme

I displayet vises normalt den faktiske madtemperatur, men et tastetryk giver adgang til visning og ændring af den ønskede temperatur. Denne indstilles hurtigt og præcist mellem 1-120°C. Varmetilførslen styres automatisk, så den ønskede madtemperatur opnås. Når varmetilførslen reguleres efter madtemperaturen, sikres det, at den ønskede madtemperatur opnås og opretholdes, samtidigt med at brugeren kun behøver tildele gryden mindst mulig opmærksomhed.

 

For at undgå påbrændning og muliggøre skånsom opvarmning kan varmetilførslens intensitet justeres i dynamiske trin fra 1 til 9. Disse trin styrer indergrydens temperatur i forhold til madens temperatur. Ved en lav værdi er opkoget skånsomt men langsommere. Ved en høj værdi er det mindre skånsomt men hurtigt. Dette giver en nem og sikker opvarmning af f.eks. mælkeprodukter.

 

Røreværk

Røreværkets hastighed og røremønster styres let i betjeningspanelets anden linie. Der kan vælges mellem 6 dynamiske røremønstre og hastigheden kan justeres fra 5 til 155 omdrejninger per minut. Visse røremønstre har en begrænset hastighed, betinget af røremønstrets funktion.

 

Røremønstrene dækker over kontinuerlig omrøring i begge retninger samt flere røremønstre med varierende reverseringer og pauser. Disse røremønstre er hver især rettet mod normal omrøring, skånsom omrøring og kraftig omrøring/mosning. Desuden er et røremønster optimeret til rengøring med rengøringsværktøjet. Røremønstrene er opbygget, så de automatisk tilpasser sig den indstillede rørehastighed og derved altid virker optimalt. Langsom omrøring giver færre reverseringer og længere pauser, mens hurtig omrøring giver flere reverseringer og kortere pauser. Kombineret med muligheden for at indstille hastigheden fra 5 til 155 omdrejninger per minut giver denne enestående funktion et godt resultat, uanset om der er behov for effektiv, hurtig og kraftfuld omrøring eller skånsom, langsom omrøring.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager stopper røreværket, når låget åbnes. Ved tilvalg af SlowMix kan røreværket dog rotere langsomt med åbent låg, mens en tast holdes og gryden er kippet. Dette forenkler tømningen og giver et mere ensartet resultat, hvis maden skal fordeles ud i flere beholdere.

 

Vandpåfyldning

Styringen har en integreret vandmængdemåler, og vand fyldes i gryden ved at indstille den ønskede mængde og starte påfyldningen. Påfyldningen stopper automatisk, når den ønskede mængde er påfyldt. Den ønskede mængde kan indstilles med 1 decimal, og mens vandet fyldes på, vises restmængden. Man kan let stoppe påfyldningen og justere den ønskede mængde.

 

Små mængder kan med fordel påfyldes med manuel fyldning. Mens tasten holdes, fyldes der vand i gryden, og den påfyldte mængde kan aflæses i displayet med én decimal. Mod et fradrag i prisen kan vandmængdemåleren fravælges, og den påfyldte mængde beregnes så ud fra en justerbar konstant i opsætningsmenuen. Dette fungerer bedst ved et stabilt vandtryk. Alternativt kan tiden, der skal påfyldes vand, indstilles direkte i displayet i minutter/sekunder. Vandet kommer gennem en stor, drypfri tud på søjlen.

 

Programmer

Styringen har 15 programmer med hver 10 varianter. De 7 programmer indeholder køle-funktioner. Programmerne udfører hver især en række funktioner automatisk og kan således lette brugen af gryden betydeligt, idet både opvarmning, nedkøling, omrøring og vandpåfyldning kan styres. For hvert program kan brugeren gemme 10 sæt af tilhørende værdier til brug ved forskellige opgaver. Programmerne dækker over timer-funktioner, cook-and-hold, røreprogrammer og forsinket start. Der er også mulighed for automatisk at gennemføre hele processer med opkog, kogning og efterfølgende nedkøling. Det aktuelle klokkeslæt vises i displayet, og efter ønske kan der tilkobles en ekstern visuel eller akustisk alarm.

 

Grydens kip-funktion betjenes med taster i betjeningspanelet, og TiltBack-funktionen gør, at gryden automatisk returnerer en smule efter stop af kip. Derved minimeres efterløb ved tømning og udportioneringen lettes.

 

Driftssikkerhed

WaterLevelAutomatic sikrer det korrekte vandniveau i grydens dampgenerator. Dermed kan tørkogning og unødvendige driftsstop undgås.

 

Køling

Som option kan gryden opbygges, så maden kan nedkøles i gryden efter endt tilberedning. Der kan køles med vand fra vandforsyningen eller med isvand, der recirkuleres gennem et eksternt køleanlæg. Løsningen med et eksternt køleanlæg er kun mulig for OptiMix på 80 til 300 liter. Betjening af kølefunktionen er integreret i betjeningspanelet, og efter endt køling tømmes grydens dampkammer for overskydende vand, og gryden bliver automatisk klar til at varme igen. Brugeren skal således ikke betjene håndtag eller ventiler ved start/stop af køling.

 

Kombinationen af styring på madtemperaturen og omrøring giver de bedste forudsætninger for effektiv og kontrolleret køling i gryden. Den ønskede madtemperatur indstilles som ved opvarmning, og der køles til den ønskede madtemperatur er nået. Hvis der køles med vand fra vandforsyningen, kan der opnås betydelige vandbesparelser med de dynamiske køletrin fra 1 til 9. Ved en lav værdi er kølingen vandbesparende men langsommere. Ved en høj værdi er kølingen hurtig, men ikke vandbesparende.

 

Hvilket køletrin man vælger kan afhænge af maden, men også af den øjeblikkelige situation i køkkenet. Uanset situationen sikres det, at vandet bruges optimalt, når vandforbruget styres af madens temperatur og det valgte køletrin.
 


 

 

 

 

164-477 Nm
5-155 rpm
2,3-5,5 kg
Max 4 kg  
  15x10 programs 
  Error codes
600 mm WaterLevel Automatic
1-9 **
** Kan ikke leveres i Danmark

 

Symbolforklaring