EasyMix - Styringer

AutoTemp 36

I displayet vises normalt den faktiske temperatur på indergryden, men et tastetryk giver adgang til visning og ændring af den ønskede temperatur. Denne indstilles hurtigt og præcist mellem 1-120°C. De store pile ændrer indstillingen med 10°C og de små pile med 1°C. Varmetilførslen styres automatisk, så den ønskede temperatur opnås.

 

Røreværkets hastighed og røremønster styres let i betjeningspanelets anden linie. Der kan vælges mellem 6 dynamiske røremønstre, og hastigheden kan justeres fra 5 til 140 omdrejninger per minut. Visse røremønstre har en begrænset hastighed, betinget af røremønstrets funktion.

 

Røremønstrene dækker over kontinuerlig omrøring i begge retninger samt flere røremønstre med varierende reverseringer og pauser. Disse røremønstre er hver især rettet mod normal omrøring, skånsom omrøring og kraftig omrøring/mosning. Desuden er et røremønster optimeret til rengøring med rengøringsværktøjet.

 

Røremønstrene er opbygget, så de automatisk tilpasser sig den indstillede rørehastighed og derved altid virker optimalt. Langsom omrøring giver færre reverseringer og længere pauser, mens hurtig omrøring giver flere reverseringer og kortere pauser. Kombineret med muligheden for at indstille hastigheden fra 5 til 155 omdrejninger per minut, giver denne enestående funktion et godt resultat, uanset om der er behov for effektiv, hurtig og kraftfuld omrøring eller skånsom, langsom omrøring.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager stopper røreværket, når låget åbnes. Ved tilvalg af SlowMix kan røreværket dog rotere langsomt med åbent låg, mens en tast holdes og gryden er kippet. Dette forenkler tømningen og giver et mere ensartet resultat, hvis maden skal fordeles ud i flere beholdere.

 

Styringen har en elektronisk vandpåfyldning der kan styres på tid. Det ønskede antal minutter og sekunder  for påfyldningen indstilles og vand påfyldes gryden med trykknapper.

Ved installationer med konstant vandtryk kan der i opsætningsmenuen sættes en omregningsfaktor så vandmængden estimeres udfra påfyldningstiden og vises for brugeren.   

Små mængder kan med fordel påfyldes med manuel fyldning. Mens tasten holdes, fyldes der vand i gryden. Timer-funktionen stopper varmetilførslen og giver alarm på et ønsket klokkeslæt eller efter et valgt stykke tid. Det aktuelle klokkeslæt vises i displayet, og efter ønske kan der tilkobles en ekstern visuel eller akustisk alarm.

 

Grydens kip-funktion betjenes med taster i betjeningspanelet, og TiltBack-funktionen gør, at gryden automatisk returnerer en smule efter stop af kip. Derved minimeres efterløb ved tømning og udportioneringen lettes.

 

WaterLevelAutomatic sikrer det korrekte vandniveau i grydens dampgenerator. Dermed kan tørkogning og unødvendige driftstop undgås.

 

Som option kan gryden opbygges, så maden kan nedkøles i gryden efter endt tilberedning. Der kan køles med vand fra vandforsyningen og der kan opnås betydelige vandbesparelser med de statiske køletrin fra 1 til 9, som vælges i opsætningsmenuen. Ved en lav værdi er kølingen vandbesparende men langsommere. Betjening af kølefunktionen er integreret i betjeningspanelet, og efter endt køling tømmes grydens dampkammer for overskydende vand, og gryden bliver automatisk klar til at varme igen. Brugeren skal således ikke betjene håndtag eller ventiler ved start/stop af køling.

 

 


 

 

 

 

152-243 Nm
5-140 rpm
2,3-3,9 kg
Error codes 324-447 mm
WaterLevel Automatic  
 
**  
   
** Kan ikke leveres i Danmark

 

Symbolforklaring