Funktion og styring af Inducs

Kogezonen er dækket af en glaskeramisk plade hvorunder der ligger en induktionsspole. Fra en indbygget generator med tilknyttet styreenhed føres en højfrekvent vekselstrøm gennem induktionsspolen, og dette bevirker, at der omkring denne dannes et magnetfelt hvis elektromagnetiske bølger gennemtrænger den glaskeramiske plade og udvikler varme direkte i kogegrejets magnetiske bund.

 

Da varmen ikke skal overføres til kogegrejets bund af varme metal- eller glaskeramiske kogeplader sker varmeudviklingen i kogekarret omgående når der tændes for kogezonen, og ligeledes stopper varmeudvikling i kogegrejet omgående når der slukkes for kogezonen. Følgelig reagerer kogegrejet også omgående på ændring i varmeindstillingen.

Da den keramiske glasplade ikke opvarmes er der ingen spildvarme og varmeudstråling fra kogezonerne, hvilket betyder en høj virkningsgrad, forbedret arbejds- klima, lettere rengøring og mindre behov for ventilation og udsugning omkring kogebordet.